Zonnepanelen zijn rendabeler dan een spaarboekje

Op lange termijn kan het rendement nog gevoelig stijgen 

Met een rendement van 3procent en een terugverdientijd van ongeveer acht jaar blijven zonnepanelen rendabel.

1 augustus was een zwarte dag voor de installateurs van zonnepanelen. Vanaf deze maand dalen de subsidies voor nieuwe installaties immers in één klap van 210 euro naar 90 euro per 1.000 kwh geproduceerde stroom. De subsidiëring van zonne-energie via groenestroomcertificaten – toegekend per 1.000 kwh geproduceerde energie – heeft daarmee een absoluut dieptepunt bereikt. En daarmee is ook het aantal aanvragen voor nieuwe installaties als een baksteen in elkaar gezakt.

Nochtans blijft de terugverdientijd, ook na de subsidieverlaging, nog altijd aanvaardbaar. Volgens de berekening van het Vlaams Energieagentschap (VEA) verdient een gezin dat vandaag zonnepanelen plaatst, de kostprijs van de installatie gemiddeld terug in ongeveer 7 jaar en 10 maanden. Daarbij gaat het Energieagentschap uit van groenestroomcertificaten van 90 euro per 1.000 kwh en de huidige elektriciteitsprijs van 23 cent per kwh, alle kosten en taksen inbegrepen. Voor de Belgische consument, die intussen gewend was aan terugverdientijden van rond de vijf jaar, blijkt dat echter niet meer te volstaan.

‘De Belgische consument is verwend', stelt Rien van den Broek, de directeur van RW Solar, vast. Het bedrijf is zowel actief in Nederland als in ons land en merkt op dat de perceptie over de rendabiliteit van zonnepanelen in beide landen totaal verschillend is. ‘In Nederland worden nauwelijks subsidies gegeven voor zonnepanelen en ligt de terugverdientijd momenteel rond de 9 à 10 jaar. Ondanks die langere terugverdientijd loopt het in Nederland momenteel storm voor zonnepanelen. Nederlanders redeneren dat hun geld bij de bank helemaal niets meer opbrengt en dat ze het dus beter in zonnepanelen kunnen investeren. Dan hebben ze tenminste nog het rendement van de energiebesparing.'

Daarmee hebben de Nederlanders een punt. En dat argument gaat ook bij ons op. Stel bijvoorbeeld dat u een huishoudelijke installatie laat plaatsen van 3.800 wattpiek, met een gemiddelde jaarlijkse energieproductie van 3.230 kwh. Bij de huidige elektriciteitsprijs van 23 cent per kwh steekt u dan elk jaar zo'n 740 euro in uw zak, wat u in tien jaar tijd een winst oplevert van ongeveer 7.400 euro. De groenestroomcertificaten komen daar nog bovenop. Die leveren bij een subsidie van 90 euro per 1.000 kwh geproduceerde energie in tien jaar tijd een totale opbrengst van 2.907 euro op. Alles bij elkaar bouwt u daarmee tegen de elektriciteitsprijzen van vandaag in tien jaar tijd een spaarpotje op van 10.307 euro. De investering die daarmee gepaard gaat, komt volgens het Vlaams Energieagentschap uit op zo'n 7.600 euro.

Zetten we die investering van 7.600 euro af tegen de totale opbrengst van 10.307 euro na tien jaar, dan komen we uit op een gemiddeld jaarlijks rendement van iets meer dan 3 procent. Dat is meer dan wat u op een gemiddeld spaarboekje kunt verdienen. Of anders gerekend: zou u datzelfde bedrag vandaag op een spaarrekening zetten die u de komende tien jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 2,5 procent oplevert, dan heeft u aan het einde van de rit slechts een eindkapitaal van 9.729 euro.

Bovendien heeft u na tien jaar uw zonnepanelen nog, en die zijn op dat moment nog niet volledig afgeschreven. Met een kwaliteitsinstallatie mag u na tien jaar nog rekenen op ongeveer 90 procent van de productie en na 25 jaar nog op ongeveer 80 procent. Blijven de elektriciteitsprijzen de komende jaren stijgen, dan zal de besparing op uw energiefactuur bovendien almaar groter worden. Op lange termijn bekeken, kan dat het rendement nog gevoelig opkrikken.

Snelle beslissers

Tot slot valt er ook nog een extraatje te rapen voor investeerders die er snel bij zijn. Zoals de voorbije weken meermaals werd aangehaald, betaalt Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, tot nader order immers nog altijd 150 euro subsidie uit per groenestroomcertificaat. ‘Dat tarief werd in 2002 ingevoerd op federaal niveau, nog voor de Vlaamse regeling van kracht werd, en is voorlopig nog altijd van toepassing', legt een woordvoerder van Elia uit. ‘Producenten van zonne-energie hebben momenteel de keuze. Ofwel laten ze hun groenestroomcertificaten uitbetalen door Elia, ofwel door hun distributienetbeheerder (Infrax of Eandis). Voor installaties die vandaag in gebruik worden genomen, garandeert het koninklijk besluit de Elia-subsidie van 150 euro per groenestroomcertificaat gedurende tien jaar. Hoe lang deze regeling nog van kracht zal zijn, kunnen we echter niet voorspellen', klinkt het voorzichtig.

Als het aan staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet ligt, zal dat niet lang zijn. Hij wil de federale steun voor zonnepanelen afschaffen en bereidt een koninklijk besluit in die zin voor. De afschaffing van de steun zou met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus gelden. Het ziet er dus naar uit dat dit achterpoortje sinds deze week afgesloten is.

Voor hen die nog wel van de Elia-subsidie kunnen genieten, wordt de terugverdientijd van een installatie behoorlijk naar beneden gehaald. Voor de installatie uit ons voorbeeld komt de rekenmodule van het Vlaams Energieagentschap uit op een terugverdientijd van 6 jaar en 7 maanden. En het rendement gaat er evenredig door omhoog. Bij een energieproductie van 3.230 kwh per jaar komt de opbrengst van de groenestroomcertificaten over tien jaar dan uit op 4.845 euro. Inclusief energiebesparing (ongeveer 7.400 euro) zit er dus na tien jaar zo'n 12.245 euro in uw spaarpotje. Afgezet tegen de investering van 7.600 euro geeft dat een rendement van 4,9 procent. Maar als Wathelet zijn zin krijgt, wordt de toegang naar dit scenario dus afgesneden.

 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120803_00246305&word=zonnepanelen 

www.energiesparen.be/energiewinst 

Bron: http://www.standaard.be
Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie
Comments