adiabatische koeling

Deze vorm van koeling is in opmars omdat er bij het koelen geen schadelijk freon-gas meer wordt gebruikt maar water. Ook adiabatische koeling heeft intussen voor Bovema International geen geheimen meer. Het credo luidt: 'koele lucht de ruimte in; warme en vervuilde lucht de ruimte uit'.

In een adiabatisch koelsysteem wordt water over een zogenoemde pakketbevochtiger geleid. In de tegengestelde richting stroomt lucht. Het water onttrekt warmte aan de lucht, waardoor deze lucht volgens het verdampingsprincipe afkoelt. Deze koele lucht wordt dan de ruimte ingeblazen.

Adiabatische koeling kan de temperatuur van de te koelen ruimte vijf tot tien graden doen dalen. Het systeem werkt met zuurstofrijke buitenlucht en de warme lucht moet uit de ruimte geventileerd worden.

De exploitatiekosten van een adiabatisch koelsysteem bedragen max. 20% van een traditionele airconditioning. Ook de investeringskosten zijn normaliter lager.

adiabatische koeling adiabatische koeling adiabatische koeling
Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie